www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » spis treści

Koszty jakości i ich rachunek1. Wstęp2. Jakość i jej rola w działaniach przedsiębiorstwa3. Koszty jakości

 3.1. Ewolucja kosztów jakości

 3.2. Pojęcie kosztów jakości

 3.3. Grupy i elementy kosztów jakości

 3.4. Cele prowadzenia kosztów jakości

 3.5. Zależności pomiędzy poszczególnymi grupami kosztów

 3.6. Ewidencja kosztów jakości

 3.7. Rola kierownictwa w monitorowaniu kosztów jakości

 3.8. Controlling kosztów jakości

 3.9. Korzyści z prowadzenia kosztów jakości

 3.10. Wady prowadzenia kosztów jakości

 3.11. Problemy funkcjonowania systemu kosztów jakości

 3.12. Społeczne koszty jakości4. Rachunek kosztów jakości

 4.1. Definicja rachunku kosztów jakości

 4.2. Zadania przedsiębiorstwa oraz systemu kosztów jakości

 4.3. Cele prowadzenia rachunku kosztów jakości

 4.4. Etapy wdrożenia rachunku kosztów jakości

 4.5. Budowa rachunku kosztów jakości

 4.6. Analiza i jej cele w rachunku kosztów jakości

 4.7. Efekty rachunku kosztów jakości5. Podsumowanie i wnioski6. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.