www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Rachunek kosztów jakości » Efekty rachunku kosztów jakości

Efekty rachunku kosztów jakości

Dzięki wprowadzeniu rachunku kosztów jakości przedsiębiorstwo zyskuje na wzroście kosztów prewencji i oceny oraz spadku strat na brakach. W dłuższym okresie, przyczynia się to do wzrostu poziomu jakości produkcji i zysków przedsiębiorstwa.

Nieoceniona wydaje się w tym miejscu rola kierownictwa, które uzyskane dane powinno wykorzystać zarówno do zapobiegania i niwelacji problemów jakościowych jak również oceny podejmowanych decyzji.

W początkowych fazach wprowadzenia rachunku kosztów jakości, ujawnione koszty stanowią tylko niewielką część rzeczywistych kosztów jakości. Stopniowo ta różnica zmniejsza się i po pewnym czasie wielkość zarejestrowanych kosztów jakości zbliża się do poziomu rzeczywistego. Stąd wynika fakt, że w drugim lub trzecim roku prowadzenia analizy kosztów jakości ich poziom podnosi się, co nie jest spowodowane pogorszeniem się jakości, ale pełniejszym ujawnieniem kosztów rzeczywiście poniesionych [24, s. 257-258].
Z wprowadzeniem rachunku kosztów jakości nie należy zwlekać, ponieważ nieujawnione koszty mnożą się z każdym kolejnym dniem.

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą pamiętać, że nie istnieje jeden gotowy wzór liczenia i analizy kosztów jakości. Każda firma musi opracować swoje własne procedury, które w największym stopniu będą służyły pomocą w zarządzaniu, funkcjonowaniu
i przynoszeniu zysków przedsiębiorstwu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.