www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Koszty jakości » Problemy funkcjonowania systemu kosztów jakości

Problemy funkcjonowania systemu kosztów jakości

Nie lada wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw jest opracowanie programu analizy i redukcji kosztów jakości oraz ich właściwe zastosowanie. Początkowo, budowa takiego programu może się wydawać bardzo prosta, jednak rzeczywistość pokazuje,
iż teoretycznie najlepiej opracowany system nie spełnia swojego zadania w praktyce. Najczęściej pojawiające się powody występowania fiaska systemu kosztów jakości przedstawiono w tabeli 1.

Wszystkie czynności związane z kosztami jakości nie mogą być wykonywane jedynie na drodze wydawania poleceń przez kierownictwo przedsiębiorstwa. W polityce jakościowej firmy musi istnieć zapis o konieczności ciągłej realizacji zadań projakościowych,
tj. identyfikacji problemów jakości, lokalizacji miejsc szczególnie narażonych na występowanie wysokich kosztów. Redukcja kosztów jest zabiegiem złożonym, wymagającym połączenia sił całego przedsiębiorstwa i zaangażowania pracowników wszystkich szczebli.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.