www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski

Pomimo nielicznych wad jakie posiadają koszty jakości, ich rola wydaje się być nieoceniona w całym systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa. To one umożliwiają stworzenie takiej struktury nakładów, przy której straty i koszty ponoszone na działania projakościowe, są najmniejsze. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja produkcji.

Koszty jakości odgrywają ważną rolę w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa. Wskazują miejsca powstawania wad, możliwości redukcji kosztów, poprawę produktywności oraz wydajności pracy.

Właściwe określenie oraz zlokalizowanie kosztów niezgodności, daje szansę na ich zniwelowanie poprzez wprowadzenie odpowiednich działań korygujących oraz zapobieganie dzięki prowadzonym zabiegom prewencyjnym.

Początkowo wysokie nakłady (przede wszystkim koszty prewencji) ponoszone na poprawę jakości wyrobów i usług, przynoszą zamierzony efekt w postaci redukcji kosztów przeznaczonych na działania naprawcze.

Rachunek kosztów jakości okazuje się pomocny w procesie planowania polityki projakościowej przedsiębiorstwa. Dostarcza informacji o miejscach powstawania strat, kierunkach poprawy oraz możliwościach rozwoju. Jest nieocenionym narzędziem w procesie określenia celów i kosztów jakości w kolejnych okresach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów dostarcza niezbędnych informacji w procesie decyzyjnym o rozpoczęciu produkcji nowego wyrobu lub modyfikacji dotychczas funkcjonującego na rynku.

Właściwe wdrożenie, dogłębne przeprowadzenie analizy i interpretacji wyników, przy czynnym udziale władz kierowniczych przedsiębiorstwa, daje szansę poprawy efektywności i wydajności działania oraz redukcję wadliwej jakości.

Każde przedsiębiorstwo na pierwszym miejscu stawia klienta oraz jego potrzeby. Efektem końcowym działań związanych z kosztami jakości jest spełnienie, często bardzo wysokich, wymagań nabywców przy jednoczesnej optymalizacji procesu produkcji. Przekłada się to na wysokość odnoszonych przez przedsiębiorstwo zysków.

Niniejszą pracą można potraktować jako pretekst do dalszych, bardziej szczegółowych, rozważań nad kosztami jakości w kontekście zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w konkretnych segmentach rynku na tle innych firm.

Istnieje nadzieja, że niniejsza praca będzie użyteczna dla osób zainteresowanych zagadnieniem kosztów jakości. Zamierzeniem autorki niniejszej pracy było stworzenie opracowania, które dawałoby podstawy wiedzy na ten temat w ogólnym ujęciu oraz przedstawienia roli jaką koszty jakości spełniają w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Cel pracy został osiągnięty, a tezy potwierdzone.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.