www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Rachunek kosztów jakości » Budowa rachunku kosztów jakości

Budowa rachunku kosztów jakości

Powodzenie funkcjonowania rachunku kosztów jakości w znacznej mierze zależy od jego budowy oraz wdrożenia do systemu ewidencyjnego firmy. Na rys.11. przedstawiono klasyczny schemat opracowania rachunku kosztów jakości.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.