www.eprace.edu.pl » koszty-jakosci » Rachunek kosztów jakości » Definicja rachunku kosztów jakości

Definicja rachunku kosztów jakości

Rachunek kosztów jakości to system rejestrowania w odpowiednich przekrojach i na odpowiednich kontach kosztów związanych z jakością produkcji, powstających na wszystkich etapach realizacji wyrobu (od projektowania po odpowiedzialność za wyrób). Stanowi część systemu zarządzania przedsiębiorstwem, czyli zarządzania w dziedzinie jakości, polegającego na ustaleniu kosztów jakości, ich analizie, określeniu źródeł ich powstawania i planowaniu ich ujęcia za pomocą wielu przedsięwzięć opartych na efektywności ekonomicznej (koszty muszą być mniejsze od wartości oszczędności uzyskanych w ten sposób [23].

W myśl normy ISO 9004-1 rachunek kosztów jakości jest najważniejszą składową systemu zarządzania jakością. Nie zmienia to jednak faktu, iż w wielu przedsiębiorstwach koszty jakości nie są tematem odrębnej ewidencji. Tradycyjnie, dane o tego rodzaju kosztach lokalizowane były na kilku kontach. Dlatego sporo trudności przysparzało jednoznaczne określenie, jaką część ogólnych kosztów własnych przedsiębiorstwa stanowią koszty jakości. Wielokrotnie, jedyną możliwością było szacunkowe określenie ich wielkości. Uzyskane
w ten sposób dane były niejednokrotnie nieprecyzyjne i mylące. Dążenie do uzyskania optimum kosztów jakości wymaga dokładniej znajomości zarówno ich wielkości jak
i rodzajów, miejsc i przyczyn powstawania. Ważne jest, aby opracować sprawny system rejestracji tych kosztów. Otrzymane w ten sposób dane muszą zostać przeanalizowane na wielu płaszczyznach tak, aby uzyskany pełny obraz relacji kosztów dał możliwość wyboru obszarów, gdzie relacja nakładów na poprawę jakości i jej ogólnych kosztów była najefektywniejsza. Dzięki temu będzie istniała możliwość lepszego zaplanowania przedsięwzięć mających na celu redukcję kosztów.

Należy pamiętać, że rachunek kosztów jakości musi być prowadzony w myśl zasad rachunkowości przedsiębiorstwa wynikających z Ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku.komentarze

czy definicja jest prawidłowa oj chyba nie

skomentowano: 2010-11-14 13:13:26 przez: oliwia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.